Energimærkning

OM ENERGIMÆRKNING

Energimærkning dokumenterer bygningens energimæssige tilstand.

Mærkningen udføres af en godkendt energikonsulent, der er uvildig, professionel og ansvarsforsikret i henhold til lovgivningen.

Konsulenten beregner bygningens energibehov og tager udgangspunkt i det hidtidige forbrug af energi og vand.

En energimærkning har til formål dels at belyse ejendommens forventede forbrug dels at fremsætte forslag til energibesparelser.

Det er en forudsætning for udførelse af retvisende energimærkning, at relevante plan- og snittegninger for ejendommen foreligger.

EJEROPLYSNINGSSKEMA

DANSK HUSSYN fremsender ejeroplysningsskema, som skal udfyldes og returneres.

Energikonsulenten bruger oplysningerne for at sikre, at indholdet af en energimærkning er identisk med de faktiske forhold, og energimærkning kan derfor ikke udføres, hvis ejeroplysningerne ikke foreligger.

Hent Ejeroplysningsskema for Energimærkning her.

Bemærk:
Ofte afviger det beregnede energiforbrug fra det faktiske forbrug. Energimærkningen er baseret på modeller, der f.eks. ikke medregner opvarmning fra brændeovn eller tager hensyn til antallet af beboere.